It's all about Layout this time

Photography / Permalink / 0
Innan vi hade filmveckor avskydde jag i princip att jobba med film lika mycket som jag avskydde att jobba i layoutprogrammet InDesign. Jag kan nu glatt meddela att jag både tycker det är kul att klippa film, och att det är kul att pussla i InDesign. Så det gäller att vara öppen för nya saker känner jag annars är det mycket som skulle vara motigt. 

Precis som efterbehandlignen av en bild kan styra det åt olika håll var det lika kul att dra i bilderna på det här sättet - fast i en layoutsynpunkt. Bara för att förstärka en känsla jag ville ge med bilderna. Detta är alltså helt påhittat.
 
 
Till top