Att upplösas

Photography / Permalink / 0
 
Att gå från hel till upplösningstillstånd. Känna att något faller på plats eller faller i sär. Försvinner upp i rök. Smulas sönder till små små fragment. Jag vill med den här bilden ge en sådan känsla. Just det att få definiera en känsla. Det känns, ja starkt att få uttrycka det i bild. 
 
 
Till top